Co warto wiedzieć o mediacjach rozwodowych?

Rozwód wiąże się często z długą walką w sądzie. Można jej uniknąć, jeżeli strony dogadają się w drodze mediacji.

Czym są mediacje rozwodowe?

Mediacje są metodą rozwiązywania sporów, która pozwala uniknąć postępowania przed sądem. Uczestniczą w nich strony sporu i mediator – bezstronny, neutralny, niezaangażowany w spór w emocjonalny sposób. Taki mediator powinien być wpisany do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy. Nie rozwiązuje on sporu w zastępstwie stron, a jedynie wskazuje możliwe rozwiązania, nakierowuje poprzez zadawanie odpowiednich pytań, a przede wszystkim – stara się aby strony powściągnęły swoje emocje. Mediacja w sprawach rodzinnych jest niełatwą sztuką właśnie przez obciążający ją ładunek emocjonalny.

Dlaczego warto spróbować mediacji rozwodowych przed rozstaniem?

Mediacje rozwodowe to środek, z którego zdecydowanie warto skorzystać. Przede wszystkim nie mają one tak dramatycznego przebiegu jak niejedna rozprawa sądowa. Są też obciążone niższymi kosztami. Może się zdarzyć, że w wyniku mediacji para podejmie decyzję o daniu sobie jeszcze jednej szansy, jeśli nie – prawdopodobnie ustali kompromis odnośnie podziału opieki nad dziećmi, majątku, alimentów. Mediacje przed osobą trzecią, niebędącą bezpośrednio zaangażowaną w spór między małżonkami pozwalają tonować emocje. W tego typu postępowaniu znacznie łatwiej też dojść do porozumienia niż na sali sądowej.

Jak przebiegają mediacje?

W jaki sposób przebiegają mediacje? Rozpoczynają się w wyniku postanowienia sądu przesyłanego do mediatora. Mediator rozwodowy przeprowadza parę przez całą procedurę, tłumaczy jak będzie wyglądać postępowanie, a przede wszystkim uzyskuje zgodę małżonków na takie załatwienie sprawy. Postępowanie może zakończyć się polubownie, jeśli strony zawarły ugodę. Jeśli nie udało im się osiągnąć tego celu, sprawa wraca do sądu. Warto jednak zauważyć, że mediacje są objęte tajemnicą i o ile strony nie zwolnią z niej mediatora, nie można wykorzystać informacji powziętych podczas mediacji na rozprawie rozwodowej.

Więcej informacji na temat mediacji znaleźć można pod adresem mediana.sos.pl. Dostępna jest tam baza wiedzy odnośnie polubownego załatwienia sporu.

Polecane

Leave a Comment

9 + jeden =