Porównanie IKE i IKZE z innymi formami oszczędzania na emeryturę

Według badań „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” przeprowadzonych w pierwszej połowie 2023 roku przez Santander Consumer Bank aż 79% Polaków nie oszczędza na emeryturę poza opłacaniem obowiązkowych składek. To wynik tragiczny.

Tragiczny, bo zaledwie co piąty z nas może zostać zaliczony do osób zapobiegliwych. Przyjrzyjmy się sposobom, które najczęściej stosują dbający o swoją przyszłość Polacy. 

Z badań wynika, że najpopularniejszym sposobem oszczędzania na emeryturę jest „bank ziemski”, czyli odkładanie pieniędzy do szuflady. Te pieniądze są więc nieoprocentowane i ich wartość systematycznie spada. Szczególnie szybko działo się to w ostatnich dwóch latach – w 2022 roku średnioroczna inflacja wyniosła w Polsce 14,4%, w styczniu 2023 roku ceny towarów wzrastały o 16,6%, a pod koniec tego roku inflacja spadła do 6,6%. Przewiduje się, że w 2024 roku inflacja będzie na poziomie 5-6%, ale są też prognozy wskazujące, że może wznieść się na wyższy poziom. To oznacza, że pieniądze odkładane na emeryturę do szuflady cały czas będą traciły na wartości.

Lokaty i rynek kapitałowy

W nieco lepszej sytuacji będą osoby, które postanowiły oszczędzać na emeryturę w banku zakładając lokatę długoterminową. W lepszej nie znaczy dobrej. Dzisiaj oprocentowanie lokat bankowych waha się wokół 5% (ranking „Rzeczpospolitej”), ale można się spodziewać, że w przyszłym roku nieco spadnie.

Dużo lepiej mają osoby, które na emeryturę postanowiły oszczędzać inwestując na rynku kapitałowym, czyli samodzielnie kupując akcje lub fundusze inwestycyjne. Przyjmuje się, że średnia roczna stopa zwrotu z takich inwestycji oscyluje wokół 7-8% i to już jest wynik, który pozwala wygrać z inflacją.

Przy czym warto zaznaczyć, że oszczędzając na emeryturę najlepiej robić to zakładając Indywidualne Konto Emerytalne i/lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Układając swój emerytalny portfel inwestycyjny możemy wprząc do niego fundusze inwestycyjne, a zarówno IKE, jak i IKZE dają nam konkretne przywileje podatkowe. 

Nieruchomości i złoto

Dość popularną wśród Polaków formą inwestowania na emeryturę jest zakup mieszkania na wynajem. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że jeśli taka inwestycja została sfinansowana z własnych środków, to w 2022 roku stopa zwrotu z wynajmu wyniosła od 2,4 do 4,2%. Z kolei jeśli zakup mieszkania sfinansowaliśmy kredytem bankowym, to stopa zwrotu wahała się od -1 do 2,6%. Nie był to więc rezultat oszałamiający.

Inna dość popularna inwestycja emerytalna to zakup złota. Według danych NBP, w ostatnich pięciu latach dawało to stopę zwrotu w wysokości 9%, ale już za ostatnie dziesięć lat ta wartość wyniosła tylko 5,1%.

IKE i IKZE

Oczywiście podane wyżej stopy zwrotu mają charakter historyczny, to znaczy zdarzyły się w przeszłości i nie muszą powtórzyć się w przyszłości. Wydaje się jednak, że najsensowniejszym sposobem odkładania na emeryturę jest więc wykorzystywanie najbardziej przejrzystych sposobów, czyli IKE oraz IKZE.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Polecane

Leave a Comment

2 × 4 =